Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Plezier en leren
Met jouw talent op weg

Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad is een commissie die momenteel bestaat uit 12 ouders en 1 personeelslid.
Deze worden door ouders d.m.v. verkiezingen gekozen.
Gekozen ouders nemen plaats in de O.R. voor een periode van 4 jaar.
De commissie vergadert eens in de 6 weken.

Deze commissie organiseert in overleg met het team diverse activiteiten zoals het sinterklaasfeest, schoolreisjes, schoonmaak van de school en de jaarlijkse eieractie. Met de opbrengst van deze actie worden diverse dingen op school bekostigd waaronder afgelopen schooljaar nieuwe speeltoestellen op de schoolpleinen. Zij bieden verder hulp bij kerstfeest, schoolontbijt en andere activiteiten.

Ook coördineert de ouderraad de contactouders per klas die hulp bieden aan activiteiten binnen de groep ter ondersteuning van de leerkracht.

De ouderraad beheert het geld dat binnenkomt via de vrijwillige ouderbijdrage.
Van dit geld worden de schoolreisjes, activiteiten (5 december) etc. betaald.

Suggesties, reacties en vragen van ouders zijn altijd welkom.
Daarvoor kunt u te allen tijde iemand van de ouderraad aanspreken.

Wie zit er in de ouderraad?

Namens de ouders:
•Wim Getkate
•André ten Brinke
•Karin Sloof
•Christianne Beldman
•Arjen ten Brinke
•Dianne Rohaan (vz)
•Frederik Beldman (penningmeester)
•Jolanda Koster
•Ruben Beldman
•Jan Maassen van den Brink
•Anneke Nieuwenhuis
•Bieuwe Roelofs
•Jannine ter Weel

Namens het team:
•Gerdy Bakker