Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf
Wij leren de wereld kennen, maar ook onszelf. Team de Wegwijzer,
Wij bieden optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Team de Wegwijzer,
Wij gebruiken onze talenten en helpen hier ook een ander mee. Team de Wegwijzer,
Een goede leraar leert je niet de goede antwoorden, maar de goede vragen te stellen. IPC,
‘Ik ben ik en jij bent jij, samen zijn we wij’. Team de Wegwijzer,
Op deze school accepteren we elkaar en mag je zijn wie je bent. Team de Wegwijzer,
Op deze school horen we bij elkaar en is iedereen welkom! Team de Wegwijzer,
Op deze school stimuleren we het leren door samen te ontdekken en te onderzoeken. IPC,
Jij bent waardevol, niet om wat je doet of hebt, maar gewoon om wie je bent. Team de Wegwijzer,
Nieuwsgierigheid is de kracht om vanuit jezelf te leren en te blijven ontdekken. IPC,