Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Schooltijden

Op de Wegwijzer is er een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op school, met de leerkracht, eten. Na het eten is er een pauze.
Daarna worden de lessen vervolgd.

Op woensdagmiddag zijn alle kinderen om 12.15 uur vrij.

De kleuters (groep 1 en 2)  hebben maandagmiddag en vrijdagmiddag vrij.

Groep 3 en 4 hebben vrijdagmiddag vrij.

De tijden zijn als volgt:
Maandag                             8.30-14.30 uur (gr. 1 en 2 tot 12. 00 uur)
Dinsdag                               8.30-14.30 uur
Woensdag                          8.30-12.15 uur
Donderdag                         8.30-14.30 uur
Vrijdag                                 8.30-14.30 uur (gr. 1-4 tot 12. 00 uur)