Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Plezier en leren
Met jouw talent op weg

IPC

In het verleden gaven we aardrijkskunde, biologie, geschiedenis als aparte vakken. Het viel ons op dat veel lessen niet zinvol waren en voor lang niet voor alle kinderen boeiend. Op langere termijn bleef bij veel kinderen de leerstof niet hangen.  Onze visie op onderwijs vroeg om een andere benadering van de zaakvakken, waarbij we ons vooral bewust waren dat we onze kinderen meer mee willen geven in 8 jaar basisonderwijs. De huidige maatschappij vraagt dat kinderen kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken, een ondernemende houding en een probleem oplossend vermogen. We zijn op zoek gegaan naar een eigentijds manier van leren, waarbij op een andere manier ‘geleerd’ werd en alle talenten van alle kinderen worden aangesproken. Na een zoektocht van 2 jaar kwamen we uit bij IPC.

Wat is het IPC?
Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen.

Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

Waarde(n)vol leren
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Onderzocht en bewezen
Diverse universiteiten hebben onderzoek gedaan naar IPC. De uitkomsten zijn zeer positief. Leerlingen die op deze manier werken hebben zich diverse vaardigheden eigengemaakt en kennis verworven. Deze zijn blijvend en waardenvol.

Het IPC-curriculum
Hoe ziet het IPC-curriculum er in de klas uit? Wat kan de leerkracht verwachten? En de allerbelangrijkste vraag: hoe leren kinderen met IPC?

IPC-Units
Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. Er zijn voor IPC-lidscholen geen extra kosten verbonden aan deze updates.

IPC-curriculum in de praktijk
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.