Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 8

Welkom in groep 8!  Het laatste jaar op de basisschool..  
 
We starten de ochtenden met kletsen over het weekend, het nieuws en we luisteren naar de verhalen uit de bijbel en zingen samen. Daarna hebben we vakken als rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. In de middag zijn we o.a. druk bezig met IPC. We werken dan aan verschillende thema’s, waarbij we samenwerken, ontdekken, onderzoeken en creatief bezig kunnen zijn. In groep 8 krijgen de kinderen ook voor verschillende vakken huiswerk. 

Natuurlijk staat groep 8 ook in het teken van het kijken op de VO-scholen, het kamp en de afscheidsmusical. Al met al een bijzonder, leuk en druk jaar!  

Juf Wendy staat van ma t/m vrij voor de groep. Juf Rosalie is er op maandagmiddag.   

We gaan er samen een fantastisch jaar van maken, wij hebben er zin in!