Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Peuteropvang

De Wegwijzer biedt ook peuteropvang
Dit is voor de kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

Deze kinderen hebben een eigen ruimte en maken gebruik van het plein van de kinderopvang
Bij de peuteropvang staat de ontwikkeling door spel centraal. De leidsters gebruiken voor de peuters de methode “Peuterplein”. Al spelende breiden de kinderen hun woordenschat uit en zijn er oefeningen/ spelen op het gebied van de motoriek. De methode “peuterplein” sluit weer perfect aan op de methode “Kleuterplein”, welke in de kleutergroepen gebruikt wordt. Al spelende ontstaat zo een goede doorgaande lijn.

Info en tarieven: www.dekindertuin.nl