Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 7

Groep 7 is een hele gezellige groep. Dit jaar krijgen de kinderen twee juffen. Juf Amber is er elke dinsdag en juf Ruth de andere dagen.

In de ochtend zijn we vooral bezig met de basisvaardigheden zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en Engels. In de middag gaan we lekker aan de slag met IPC rondom verschillende leuke thema’s. Hier gaan we vast erg veel van leren. Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen in onze klas zich veilig voelen en het beste uit zichzelf halen.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken met z’n allen! Wij hebben er zin in!