Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Plezier en leren
Met jouw talent op weg

Kinderopvang

De Wegwijzer biedt  kinderopvang aan voor kinderen van 0-4 jaar.
De kinderopvang is gehuisvest is een apart lokaal met allerlei voorzieningen.
De Kindertuin verzorgt ook deze opvang.
tarieven: www.dekindertuin.nl

Informatie:
Er is goede verzorging voor de kleinsten en voor de iets oudere kinderen is er een spelaanbod dat past bij de leeftijd van deze kinderen. Wanneer ze de peuterleeftijd bereikt hebben, is het ook mogelijk om mee te draaien in de peutergroep. De ontwikkeling door spel staat hier centraal. De leidsters gebruiken voor de peuters de methode “Peuterplein”. Al spelende breiden de kinderen hun woordenschat uit en zijn er oefeningen/ spelen op het gebied van de motoriek. De methode “peuterplein” sluit weer perfect aan op de methode “Kleuterplein”, welke in de kleutergroepen gebruikt wordt. Al spelende ontstaat zo een goede doorgaande lijn.
Meer info: www.dekindertuin.nl