Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is ook in onze school.
Deze wordt verzorgd door de Kindertuin.
Op de site van de Kindertuin vindt u meer informatie.
www.dekindertuin.nl