Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 1

Even voorstellen: Wij zijn Kelly Bloemendal – Derks en Jannieke Lingeman en wij zijn de juffen van groep 1 / instroom. Dit jaar beginnen wij in groep 1 met 14 kinderen. Daarna zullen er nog instroomkinderen volgen. Dus dit wordt een heel gezellig schooljaar!

Wanneer de kleuters binnen komen is het allemaal wel even wennen! Voor de kleuters, maar ook voor de juffen. Wat wordt er allemaal van hen verwacht? In het begin zullen we veel bezig zijn met hoe alles gaat in de klas. Ook zullen we het hebben over de afspraken waar we ons aan willen houden. We gaan ook werken over onze emoties. Dit doen we aan de hand van het prentenboek: het kleurenmonster.
Daarnaast werken wij volgens IPC. We observeren de kinderen n.a.v. de observatiemethode Mijn Kleutergroep. Spelen is heel belangrijk! Wij leren door te spelen.

Samen met de kinderen willen wij er een heel gezellig en vooral spelend jaar van maken!