Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 1

Even voorstellen: Wij zijn Paulien Kleine en Jannieke Lingeman en wij zijn de juffen van groep 1 / instroom. Dit jaar beginnen wij in groep 1 met 13 kinderen. Daarna zullen er nog instroomkinderen volgen. Dus dit wordt een heel gezellig schooljaar!

Wanneer de kleuters binnen komen kunnen we eerst heerlijk even wennen! Wat wordt er allemaal van hen verwacht? In het begin zullen we veel bezig zijn met hoe alles gaat in de klas. We gaan dit jaar aan de slag met leuke thema’s. We gaan veel ontdekken over onze straat, ons huis, de herfst, sinterklaas, kerst, de winter en nog veel meer. Wij werken aan de hand van de thema’s van IPC. We observeren de kinderen n.a.v. de observatiemethode Mijn Kleutergroep. Spelen is heel belangrijk! Wij leren en ontdekken door te spelen.

Samen met de kinderen willen wij er een heel gezellig en vooral spelend jaar van maken!