Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 4

In groep vier gaan we weer veel nieuwe dingen leren!

We beginnen de dag met zingen en luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Ook luisteren we naar elkaar voordat we met onze basisvakken beginnen: rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. Bij groep 4 hoort ook het leren van de tafels! Dit jaar gaan we alle hoofdletters leren schrijven. Er blijft ook veel tijd voor bewegend leren.

’s Middags staat IPC op het programma in verschillende thema’s. Hierbij leren we samenwerken, onderzoeken, presenteren en nog veel meer!

Juf Kelly werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Wilma is er op de donderdag en vrijdag.

Wij hebben er weer ontzettend veel zin in dit schooljaar!