Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 4

In groep vier gaan we veel nieuwe dingen leren! 

We starten met spelling, taal en begrijpend lezen. Ook leren we klokkijken en de tafels.
Op de middagen gaan we werken met de thema’s van IPC.

 Ik, juf Joanne, ben van maandag tot en met vrijdag in deze groep. Ik heb er weer veel zin in!