Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 6

Groep 6 is een hele gezellige groep. Dit jaar krijgen de kinderen drie juffen.
Juf Marion is er elke dinsdag en juf Ruth de andere dagen. De eerste helft van het jaar is juf Debora ook vaak te zien in onze groep, zij sluit haar opleiding af met een lio-stage op de Wegwijzer. De kinderen kennen haar al vanuit groep 5.

In de ochtend zijn we vooral bezig met de basisvaardigheden zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en Engels. In de middag gaan we lekker aan de slag met IPC rondom verschillende leuke thema’s. Hier gaan we vast erg veel van leren.
Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen in onze klas zich veilig voelen en het beste uit zichzelf halen.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken met z’n allen! Wij hebben er zin in!