Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Met jouw talent op weg
Plezier en leren

Groep 6

Groep 6 is een hele gezellige groep. Dit jaar krijgen de kinderen twee juffen.
Juf Inge is er elke dinsdag en juf Ruth de andere dagen.

In de ochtend zijn we vooral bezig met de basisvaardigheden zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en Engels. In de middag gaan we lekker aan de slag met IPC rondom verschillende leuke thema’s. Hier gaan we vast erg veel van leren.

Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen in onze klas zich veilig voelen en het beste uit zichzelf halen.

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken met z’n allen! Wij hebben er zin in!