Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 5

Welkom op de groepspagina van groep 5.

In groep 5 beginnen we de dag met zingen en een verhaal uit de bijbel. We nemen even de tijd om te luisteren naar elkaar voordat we aan de slag gaan met de basisvakken: rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. In deze groep krijgen we voor het eerst ook Engels.

’s Middags staat IPC op het programma en werken we dus met een thema. Hier komen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, handvaardigheid etc. aan de orde. Met de IPC lessen gaan we samenwerken, onderzoeken, presenteren en nog veel meer. Belangrijke vaardigheden voor de rest van ons leven!

Op maandag, dinsdag geeft juf Rosalie les en op de woensdag, donderdag en vrijdag is juf Dianne er.