Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 5

Wij zijn Debora Bakker en Joanne Waijerink – Van Dongen en wij zijn de juffen van groep 5. Juf Debora werkt op maandag en dinsdag, juf Joanne is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

Iedere ochtend beginnen wij met een Bijbelverhaal. Daarna gaan we bezig met verschillende basisvakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast krijgen de kinderen ook Engels.

In de middag gaan we aan de slag met IPC. Door middel van verschillende thema’s leren de kinderen over de wereld van vroeger, nu en in de toekomst. We leren hierbij belangrijke dingen, zoals samenwerken, presenteren en onderzoeken. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt, en dat er een veilige sfeer in de klas is.

We hopen er een mooi en gezellig jaar van te maken. We hebben er zin in!