Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Waar staan wij voor

Voor ons als Wegwijzer is de visie gerelateerd aan de verenigingsvisie. Voor de Wegwijzer geldt:

Doelstelling:
We bieden de kinderen de gelegenheid om tot optimale resultaten te komen, in een prettige, open sfeer en in goede samenwerking met ouders

Missie
We streven ernaar om de talenten van kinderen in te zetten om tot optimale resultaten te komen, om van waarde te zijn in de wereld van vandaag en de toekomst.
In 8 jaar ontwikkelen de kinderen:

 • Basisvaardigheden
 • Hun vermogen tot samenwerken en communiceren
 • Zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid
 • Kritisch denken
 • Een onderzoekende houding
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Het probleemoplossend vermogen
 • Vertrouwen in God en zichzelf

Kernwaarden hierbij zijn:
wederzijds respect, saamhorigheid, eerlijkheid, openheid en kwaliteit.

Motto
“Met jouw talent op weg!”

Uitwerking motto
“Met jouw talent op weg!”, geldt voor onderwijs, geloof en opvoeding
Kernwaarden hierbij zijn: wederzijds respect, saamhorigheid, eerlijkheid, openheid en kwaliteit.

Dit betekent voor ons onderwijs dat:

 • we als professionele leerkrachten kijken naar de onderwijsbehoefte van het kind
 • we kwalitatief goede methodes hebben en moderne ict-middelen

Dit betekent voor geloof:

 • dat we de liefde van God willen doorgeven
 • dat we ons laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. Bij Hem is iedereen welkom

Dit betekent voor de opvoeding (pedagogische ontwikkeling) dat we:

 • de kinderen volgen op sociaal – emotioneel gebied
 • aandacht hebben voor veiligheid en geborgenheid in de groep

Een verdere uitwerking is te vinden in de schoolgids en het schoolplan.