Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Plezier en leren
Met jouw talent op weg

Tussenschoolse opvang

In schooljaar 2014 – 2015 gaat ook de TSO weer van start. Het streven van de tussenschoolse opvang is om alle kinderen die ’s middags naar school gaan gezellig te laten overblijven. Maar hiervoor hebben we wel de hulp van moeders of vaders nodig. Momenteel bieden 7 moeders zich aan als overblijfmoeder, waarvan er niet een zelf de kinderen laat overblijven en waarvan er enkelen bij de coördinator hebben aangegeven volgend schooljaar te willen stoppen. Dus we doen hierbij een dringende oproep aan alle moeders en vaders om zich op te geven als TSO moeder. Dit kan bij de TSO-coördinator Irma Wild tel. 384315 of via de mail naar irmawild1@gmail.com. Mocht je niet wekelijks kunnen er bestaat ook de mogelijkheid om als reserveouder op de lijst te komen zodat de TSO door kan gaan als een van de vaste ouders niet kan, vele handen maken immers licht werk.

De opgaven voor de TSO voor kinderen die wekelijks op een vaste dag overblijven gebeurt ook dit jaar via een opgaveformulier dat bij aanvang van het schooljaar aan de kinderen die dit jaar vast overbleven is uitgereikt. Deze namen zijn bij de TSO-ouder bekend.

De TSO heeft een eigen e-mailadres nl. tsowegwijzer@hotmail.nl  (dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken). Via dit e-mailadres moet u uw kinderen door middel van een mailtje met de naam, de klas en de datum waarop het kind overblijft aanmelden, maar hiermee dient u ook de kinderen af te melden (bij ziekte o.i.d.).

Bij de TSO gelden ook een aantal regels:
• Ik wacht met eten tot er gebeden wordt.
• Als de overblijfkracht iets wil zeggen luister ik en doe wat er gezegd wordt.
• Ik eet en drink rustig, netjes en op mijn plaats en ik blijf van andere kinderen
en hun spullen af.
• Tijdens het eten ga ik niet naar de wc.
• Na het eten ruimen we samen op.
• Na toestemming van de overblijfkracht mag ik binnen/buiten spelen

Verder willen we nog even aangeven dat er boven een koelkast staat waar de kinderen hun brood ’s ochtends al in kunnen leggen. Ook verzoeken wij een ieder waarvan het kind overblijft om het broodtrommeltje of het zakje waarin het brood zit, duidelijk te voorzien van een naam.

Als laatste willen wij alle ouders waarvan de kinderen niet overblijven verzoeken hun kinderen niet te vroeg naar school te laten gaan. Het schoolplein is pas vanaf 13.00 uur voor hen toegankelijk. Voor die tijd spelen de overblijfkinderen op het schoolplein.

De TSO-coördinator
Irma Wild
tel. 384315