Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Plezier en leren
Met jouw talent op weg

Groep 7b/8

Dit jaar zal 7b/8 veel samen optrekken. Maar soms zal er ook gescheiden les worden gegevens, als de situatie daar om vraagt. Groep 7b is zal veel bezig zijn (op de ochtenden) met de basisvaardigheden van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Dit geldt natuurlijk ook voor gr.8. Voor groep 7 komt hierbij nog de voorbereiding voor het verkeersexamen.

De juffen gaan in de tweede helft van het schooljaar op zoek naar een passend plekje voor de kinderen van groep 8. Samen met ouders en kinderen zelf wordt gezocht naar het beste plekje voor ieder kind.

Deze groep heeft 30 kinderen. Juf Ruth is er op maandag, woensdag en vrijdag. De andere twee dagen is juf Inge de leerkracht.