Aandacht voor elk kind
Voor de toekomst van uw kind
Plezier en leren
Met jouw talent op weg

Groep 7

Even voorstellen!

Dit jaar bestaat groep 7 uit twee juffen en twintig kinderen. In de ochtend zijn we vooral bezig met de basisvaardigheden zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en Engels. In de middag gaan we lekker aan de slag met IPC rondom verschillende leuke thema’s. We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!

Juf Ruth werkt op maandag, woensdag en vrijdag. Juf Amber werkt op dinsdag en donderdag.