Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Aanmelden nieuwe leerlingen

Wilt u uw kind aanmelden op De Wegwijzer of wilt u graag een afspraak maken voor een rondleiding? Neem dan contact op met Mirjam Luby, onze directeur. Zij ontvangt u graag persoonlijk voor een kennismaking en een rondleiding door de school. We vertellen u graag over onze school en ons onderwijs. U kunt contact opnemen via de mail: directie@wegwijzerenter.nl of via het telefoonnummer 0547 381685.
Het definitieve aanmeldformulier is te vinden op de website www.wegwijzerenter.nl onder het kopje ‘ouders’- > downloads