Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Start grote vakantie

20-07-2018

Om 12:00 start de grote vakantie.
De school begint weer op Maandag 3 september.