Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Reunie 100 jaar Wegwijzer

14-05-2022

Deze is op zaterdag 14 mei van 10.00 uur -12.00 uur voor de ‘ouderen’  ongeveer voor geboortejaar 1960.