Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Parro wordt opengezet voor inschrijving verwachtingsgesprekken

16-09-2024

Vanaf 18:00 uur; inschrijving mogelijk voor ouders met meerdere kinderen op school 

Vanaf 20.00 uur; inschrijving mogelijk voor iedereen