Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Optie contact-/informatiemoment nieuwbouw voor ouders

03-10-2024

Informatie over de nieuwbouw wordt gedeeld door Mirjam (directeur) en Esther (directeur-bestuurder). Ook is er de mogelijkheid voor ouder(s)/verzorger(s) om vragen te stellen en input te geven. Inschrijving is mogelijk middels Parro. Tijd: 16:00-17:00uur.