Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Inspiratie excursie werkgroep nieuwbouw

12-09-2024

De werkgroep nieuwbouw gaat op bezoek bij verschillende (vergelijkbare) scholen om inspiratie op te doen voor de nieuwbouw van onze school.