Samen leren, werken en spelen
Effectief kunnen communiceren
Een onderzoekende houding hebben
Flexibel zijn
Bedachtzaam zijn
Taakgericht en doelbewust werken
Een moreel bewustzijn ontwikkelen
Respectvol omgaan met anderen
Kennis hebben van de wereld
Vertrouwen hebben in God en zichzelf

Groep 8 gaat op kamp.

22-05-2019

Groep 8 gaat 22,23,24 Mei op kamp.

Groep 1&2 hebben hierdoor vrij.